หน้าแรก

ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง2 Lbs.800.-590.-550.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง5 Lbs.850.-630.-615.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง10 Lbs.1,000.-690.-650.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง15 Lbs.1,100.-790.-700.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง20 Lbs.1,400.-1,200.-1,150.-

*ราคาเติมสารดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 10ปอนด์ราคา 300.- /ถัง
*ราคาเติมสารดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15ปอนด์ราคา 350.-/ถัง

ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง5 Lbs.2,000.-1,300.-1,200.-
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง10 Lbs.2,700.-2,100.-1,900.-
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง15 Lbs.2,900.-2,300.-2,200.-

*ราคาเติมสารคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ราคาปอด์นละ40.-

ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ถังสีเขียว2 Lbs.1,500.-1,100.-950.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ถังสีเขียว5 Lbs.2,200.-1,700.-1,600.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ถังสีเขียว10 Lbs.3,100.-2,600.-2,300.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ถังสีเขียว15 Lbs.3,600.-2,900.-2,700.-

*เติมสารเหลวละเหย Non CFC (BF2000) ราคาปอด์นละ150.-

เงื่อนไขการบริการPromotion 1Promotion 2
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%
2. การรับประกันถังดับเพลิง
    2.1 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
    2.2 ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนฯ (CO2)
    2.3 ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย (BF2000)
    2.4 ถังดับเพลิง FireAde2000
 
5 ปี
3 ปี
3 ปี
5 ปี
 
3 ปี
2 ปี
2 ปี
5 ปี
3. ส่งฟรี พร้อมติดตั้ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามเงื่อนไข ดังนี้
    3.1 มียอดสั่งซื้อตาม Promotion ที่ กำหนด
    3.2 บริการตรวจสอบสภาพถังทุก 6 เดือน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
5,000.-
ฟรี
 
6,000.-
300.- ต่อครั้ง
4. ยอดสั่งซื้อ ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดมีค่าบริการขนส่ง300-400 บาท300-400 บาท
5. สินค้ามีการรับประกันตลอดอายุรับประกันตาม Promotion หากสินค้าผิดปกติ(จากการใช้งานโดยปกติทั่วไป) สามารถเคลมได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6. ต่างจังหวัด มีให้คำปรึกษา แนะนำการตรวจเช็คสภาพถัง

ลูกค้าของเรา

เอกสารรับรองมาตรฐาน

[Float-Menu id=1]