หน้าแรก

ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง2 Lbs.800.-630.-0.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง5 Lbs.850.-700.-650.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง10 Lbs.1,000.-790.-750.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง15 Lbs.1,100.-890.-850.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง20 Lbs.1,400.-1,350.-0.-

*ราคาเติมสารดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 10ปอนด์ราคา 350.- /ถัง
*ราคาเติมสารดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15ปอนด์ราคา 400.-/ถัง
ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง5 Lbs.2,000.-1,500.-1,400.-
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง10 Lbs.2,700.-2,300.-2,100.-
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง15 Lbs.2,900.-2,500.-2,400.-

*ราคาเติมสารคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ราคาปอด์นละ50.-
ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย( Clean Agent ) Non CFC ถังสีเขียว2 Lbs.1,500.-1,300.-1,200.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย( Clean Agent ) Non CFC ถังสีเขียว5 Lbs.2,200.-1,900.-1,800.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย( Clean Agent ) Non CFC ถังสีเขียว10 Lbs.3,100.-2,700.-2,500.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย( Clean Agent ) Non CFC ถังสีเขียว15 Lbs.3,600.-3,190.-2,990.-

*เติมสารเหลวละเหย( Clean Agent ) Non CFC ราคาปอด์นละ170.-
เงื่อนไขการบริการPromotion 1Promotion 2
1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%
2. การรับประกันถังดับเพลิง
    2.1 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
    2.2 ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนฯ (CO2)
    2.3 ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย (BF2000)
    2.4 ถังดับเพลิง FireAde2000
 
5 ปี
3 ปี
3 ปี
5 ปี
 
3 ปี
2 ปี
2 ปี
5 ปี
3. ส่งฟรี พร้อมติดตั้ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามเงื่อนไข ดังนี้
    3.1 มียอดสั่งซื้อตาม Promotion ที่ กำหนด
    3.2 บริการตรวจสอบสภาพถังทุก 6 เดือน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
5,000.-
ฟรี
 
6,000.-
300.- ต่อครั้ง
4. ยอดสั่งซื้อ ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดมีค่าบริการขนส่ง300-400 บาท300-400 บาท
5. สินค้ามีการรับประกันตลอดอายุรับประกันตาม Promotion หากสินค้าผิดปกติ(จากการใช้งานโดยปกติทั่วไป) สามารถเคลมได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6. ต่างจังหวัด มีให้คำปรึกษา แนะนำการตรวจเช็คสภาพถัง

ลูกค้าของเรา

เอกสารรับรองมาตรฐาน