โปรโมชั่น

ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง2 Lbs.800.-550.-530.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง5 Lbs.850.-590.-570.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง10 Lbs.1,000.-690.-620.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง15 Lbs.1,100.-790.-650.-
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ถังสีแดง20 Lbs.1,350.-1,100.-1,000.-

*ราคาเติมสารดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 10ปอนด์ราคา 300.- /ถัง
*ราคาเติมสารดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15ปอนด์ราคา 350.-/ถัง

ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง5 Lbs.2,000.-1,300.-1,200.-
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง10 Lbs.2,700.-2,100.-1,800.-
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถังสีแดง15 Lbs.2,900.-2,300.-2,100.-

*ราคาเติมสารคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ราคาปอด์นละ40.-

ถังดับเพลิงขนาดปอนด์/LbsราคาปกติPromotion 1Promotion 2
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ถังสีเขียว2 Lbs.1,500.-1,000.-900.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ถังสีเขียว5 Lbs.2,100.-1,700.-1,500.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ถังสีเขียว10 Lbs.3,100.-2,600.-2,200.-
ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย Non CFC (BF2000) ถังสีเขียว15 Lbs.3,600.-2,900.-2,500.-

*เติมสารเหลวละเหย Non CFC (BF2000) ราคาปอด์นละ150.-

เงื่อนไขการบริการPromotion 1Promotion 2
1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%
2.การรับประกันถังดับเพลิง
    2.1ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
    2.2ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนฯ (CO2)
    2.3ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย (BF2000)
    2.4ถังดับเพลิง FireAde2000
 
5 ปี
3 ปี
3 ปี
5 ปี
 
3 ปี
2 ปี
2 ปี
5 ปี
3. ส่งฟรี พร้อมติดตั้ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามเงื่อนไข ดังนี้
    3.1 มียอดสั่งซื้อตาม Promotion ที่ กำหนด
    3.2 บริการตรวจสอบสภาพถังทุก 6 เดือน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
5,000.-
ฟรี
 
6,000.-
300.- ต่อครั้ง
4.ยอดสั่งซื้อ ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดมีค่าบริการขนส่ง300-400 บาท300-400 บาท
5.สินค้ามีการรับประกันตลอดอายุรับประกันตาม Promotion หากสินค้าผิดปกติ(จากการใช้งานโดยปกติทั่วไป) สามารถเคลมได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6.ต่างจังหวัด มีให้คำปรึกษา แนะนำการตรวจเช็คสภาพถัง