เสาหลักอ่อนจราจร เสาจราจรล้มลุก

฿

เหมาะสำหรับงานจราจรบนท้องถนน
*ใช้สำหรับแบ่งเลนถนน เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นเลนถนนอย่างชัดเจน
*ใช้สำหรับแบ่งเส้นทางการเดินรถ ทางสวนเข้า – สวนออก
*ใช้สำหรับกั้นเขตจราจร เสาหลักนำทางในตอนกลางคืนได้ดี
*ใช้สำหรับบอกตำแหน่งของเส้นแบ่งช่องจราจรบริเวณหัวสะพาน หรือเกาะกลางถนน
*ใช้สำหรับบ่งบอกพื้นที่เขตก่อสร้าง หรือใช้ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า หรือ เขตพื้นที่ห้ามจอดของรถยนต์

เมื่อทำการสั่งซื้อ ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด