วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ SPEEDER รุ่น TC-751H

฿

ระบบ VHF/FM ความถี่ 245 MHz.ชนิดมือถือ
ยี่ห้อ SPEEDER รุ่น TC-751H ประเทศจีน
กำลังส่ง 5 วัตต์ ช่องใช้งาน 80 ช่อง อุปกรณ์ประกอบชุด
1. ตัวเครื่อง                             จำนวน  1  เครื่อง
2. แบตเตอรี่                            จำนวน  1  แพค
3. แท่นชาร์จ        จำนวน  1 เครื่อง
4. เสายาง        จำนวน  1 ต้น
5. เสาสไลด์       จำนวน  1  ต้น
6. คลิปหลัง        จำนวน  1  อัน
7. ไมค์พร้อมหูฟัง        จำนวน  1  อัน
8. คู่มือการใช้งาน        จำนวน  1 เล่ม

เมื่อทำการสั่งซื้อ ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด