วิธีการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( Co2 )

วิธีการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ถังดับเพลิง Co2 เบื้องต้น
ควรตรวจสภาพถังดับเพลิงอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน มี 6 ขั้นตอนการตรวจ ดังนี้

1. (ช่อง ว/ด/ปี) ให้ระบุวันที่ ของวันที่ตรวจ ผู้ตรวจควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถังดับเพลิงแต่ละประเภท เช่น (จป.ประจำโรงงานหรือพนักงานทั่วไปหรือผู้แทนจำหน่ายถังดับเพลิง เป็นต้น) ที่ต้องตรวจก็เพื่อให้รู้ว่ามีการดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดเหตุจริงจะได้มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าถังดับเพลิงยังอยู่ในสภาพพร้อมนำไปใช้งานได้

2. (ช่อง สลัก สายฉีด) ตรวจสอบ สลัก ต้องเสียบล็อกคันบีบของถังดับเพลิง สายฉีดไม่แตกร้าว หักงอ ถ้าสภาพปกติ ติ๊ก / ถ้าสภาพผิดปกติ ติ๊ก X และนำไปแก้ไขให้เป็นปกติก่อน จึงกลับมาติ๊ก / ในใบตรวจ หรือดูตามสภาพความเหมาะสนโดยรวม

3. (ช่อง คันบีบ ข้อต่อ) ตรวจสอบ คันบีบถังดับเพลิง และข้อต่อถังดับเพลิง ต้องไม่เป็นสนิม หรือคดงอ ถ้าสภาพปกติ ติ๊ก หรือดูตามสภาพความเหมาะสมโดยรวม

4. (ช่อง สภาพถัง เกจวัด) ตรวจสอบ สีถังดับเพลิงต้องสดใส ตัวถังดับเพลิงต้องไม่ขึ้นสนิม ไม่ผุ ไม่แตกร้าว สติ๊กเกอร์ไม่ฉีกขาด อ่านรายละเอียดได้ชัดเจน ถ้าสภาพปกติ ติ๊ก / ถ้าสภาพผิดปกติ ติ๊ก X ดูตามสภาพความเหมาะสมโดยรวม

5. (ช่อง ผู้ตรวจ) ให้เซ็นต์ชื่อ หรือ ลายเซ็นของผู้ที่ทำการตรวจ

6. อย่างน้อยทุก 6 เดือน ควรนำถังดับเพลิง Co2 มาชั่งน้ำหนัก เพื่อเช็คว่าภายในถังดับเพลิงยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่หรือไม่ หรือ เหลือมาก น้อยเพียงใด สมควรต้องนำไปเติมหรือไม่
น้ำหนักมาตรฐานปกติ
ถัง Co2 ขนาด 5 ปอนด์ น้ำหนักรวมสุทธิ 8.3Kg / น้ำหนักหายไป 2Kg ผิดปกติ X
ถัง Co2 ขนาด 10 ปอนด์ น้ำหนักรวมสุทธิ 13.5Kg / น้ำหนักหายไป 4Kg ผิดปกติ X
ถัง Co2 ขนาด 15 ปอนด์ น้ำหนักรวมสุทธิ 19.4Kg / น้ำหนักหายไป 6Kg ผิดปกติ X

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วิธีการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( Co2 )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *