วิทยุสื่อสารยี่ห้อ SPENDER รุ่น TC-245PMR (ระบบดิจิตอล)

฿

ระบบ VHF/FM ความถี่ 245 MHz.ชนิดมือถือ
ยี่ห้อ SPENDER รุ่น TC-245PMR (ระบบดิจิตอล)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ช่องใช้งาน 80 ช่อง อุปกรณ์ประกอบชุด
1. ตัวเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง
2. แบตเตอรี่ จำนวน 1 แพค
3. แท่นชาร์จ   จำนวน 1 เครื่อง
4. เสายาง   จำนวน 1 ต้น
5. เสาสไลด์  จำนวน 1 ต้น
6. คลิปหลัง   จำนวน 1 อัน
7. ไมค์พร้อมหูฟัง   จำนวน 1 อัน
8. คู่มือการใช้งาน   จำนวน 1 เล่ม

เมื่อทำการสั่งซื้อ ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด