ถังดับเพลิงชนิด FireAde2000 Automatic/ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ Water mist

 ถังดับเพลิงชนิด FireAde2000 Automatic/ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ Water mist

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดโฟม (FireAde 2000) Model  10  lbs
น้ำหนักถัง/ Weight of Container 2.5 kg.
น้ำหนักสารเคมี/ Weight of Agent 4.5 kg.
น้ำหนักรวม/  Gross weight 7.0 kg.
แรงดันขับ/ Propellant N2GAS
แรงดันใช้งานปรกติ/ Working Pressure 195 PSI
ระยะเวลาในการฉีด/ Discharging Time APPROX  30 Sec.
ส่วนสูง/ Over all Height 315 mm
เส้นผ่านศูนย์กลาง/Shell Diameter 265  mm
ระยะฉีดไกล/ Shooting Range 2-2.5  M.

สยบกองเพลิงด้วย  FireAde2000

 • เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในวงการดับเพลิง
 • สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท รวมถึงเพลิงที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน หรือจากน้ำมัน
 • ประหยัดและนำมาใช้ได้ง่าย
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพิษ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เก็บไว้ได้นานโดยไม่จำกัดระยะเวลาฃ
FireAde2000  ทำงานอย่างไร
ผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการวิจัย และพัฒนาโดยบริษัท Fire Service Plusตามหลักการทำงานของ FireAde2000ทางวิทยาศาสตร์เคมี คือประจุบวกของ FireAde2000จะเข้าดึงดูดและล้อมด้านลบของโมเลกุล ของสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นเชื้อเพลิง  โมเลกุลของของเหลวไวไฟจะเกิดการแยกตัวทำให้เชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงของเหลวเปลี่ยนสภาพเป็นสารไม่ไวไฟ  ซึ่งขบวนการนี้สามารถดับไฟขณะที่โหมไหม้อยู่ อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นคือ FireAde2000สามารถขยายตัวไปบนพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้ได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วเป็นผลให้การสยบเพลิงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
FireAde2000  ป้องกันการเกิดเพลิงปะทุซ้ำ
FireAde2000ไม่เพียงแต่ดับไฟที่เกิดขึ้นเท่านั้น ยังหยุดการเกิดเพลิงปะทุซ้ำได้อีกด้วย ทำให้วัสดุที่ถูกเผาไหม้เย็นลง อย่างรวดเร็วด้วยการลดแรงตึงผิว (Surface Tension) ของน้ำจาก 72 dynes/cm (ที่ 25องศาเซลเซียส) ลงมาต่ำกว่า 23 dynes/cm ดังนั้นเมื่อผสมลงในน้ำเพียงเล็กน้อย FireAde2000จะมีประสิทธิภาพลดอุณหภูมิมากกว่าน้ำธรรมดาถึง 20 เท่า จากการทดสอบดับเพลิงไหม้รถยนต์ จะเห็นได้ว่า FireAde2000สามารถซึมเข้าสู่ทุกส่วนของโลหะ (ซึ่งในระดับโมเลกุลแล้วจะมีความขรุขระอยู่ตามธรรมชาติ) ขณะเดียวกันน้ำก็ยังคงสภาพอยู่ไม่ถูกเผาเป็นไอ สำหรับไฟที่ลุกไหม้รถยนต์ หรือเพลิงประเภทอื่น ๆ FireAde2000จะทำให้เย็นลงภายในไม่กี่วินาที  ซึ่งยับยั้งการเกิดเพลิงปะทุซ้ำ ซึ่งอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
FireAde2000   มีประสิทธิภาพและประหยัด
FireAde2000เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดับไฟได้หลายประเภทตั้งแต่ Fire Class Aที่เกิดจากกระดาษ  ไม้  หรือพลาสติก Fire Class B ที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน และ Fire Class D ที่เกิดจากสารเคมี เช่นแมกนีเซียม ส่วนผสมของ FireAde2000ในน้ำสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แบบทั่วไปได้ ปริมาณของ FireAde2000ที่ใช้ผสมกับน้ำขึ้นอยู่กับประเภทของไฟ โดยปกติการดับไฟ Class B หรือไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน อัตราส่วนของความเข้มข้นของ FireAde2000จะอยู่ระหว่าง 1-6% สำหรับการดับไฟ Class A หรือไฟที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ เช่นไม้หรือกระดาษนั้นอัตราส่วนความเข้มข้นของ FireAde2000ต่อน้ำอยู่ที่ 0.25-1% คุณสมบัติในการลดแรงตึงผิว (Surface Tension) จะเพิ่มประสิทธิภาพของการดับไฟให้สูงขึ้นมาก มีการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่า ในการดับไฟเพลิงไหม้รถยนต์ใช้ส่วนผสม FireAde2000ปริมาณ 280-380 ลิตรเมื่อเปรียบเทียบกับในกรณีใช้น้ำธรรมดา ที่ต้องใช้น้ำประมาณ 3,785 – 4,160 ลิตร
FireAde2000  ปลอดภัยและสามารถสลายตัวด้วยขบวนการทางธรรมชาติ
FireAde2000ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อผสมกับน้ำ จะเป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน (Homogeneous Liquid)ที่ไม่ตกตะกอนและไม่แยกตัวออกจากกัน อิออนของ FireAde2000จะเข้าไปรวมตัวกับประจุบวกของโมเลกุล เชื้อเพลิงทำให้ลดปริมาณของควัน และโอกาสที่สารมีพิษอื่นๆ จะกระจายไปสู่บรรยากาศได้ FireAde2000ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยสหพันธ์ยุโรป ถึงคุณลักษณะที่ปลอดสารมีพิษ
FireAde2000   กับอายุการใช้งานที่ยาวนาน
FireAde2000สามารถเก็บไว้ได้นานไม่จำกัดระยะเวลา โดยไม่มีสูญเสียคุณสมบัติในการดับเพลิง และการป้องกันการปะทุซ้ำ ซึ่งดีสำหรับหน่วยงานดับเพลิง และผู้ใช้ทั่วไป เพราะไม่ต้องกังวลถึงการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ว่านานเทาใด FireAde2000ก็ยังคงนำมาใช้งานได้เสมอ
คุณสมบัติที่ทำให้ FireAde2000  เป็นผู้นำในวงการดับเพลิง
FireAde2000สามารถถูกนำไปใช้ได้ทุกกรณี และแทบทุกประเภทรวมถึงไฟ Class D ที่เกิดจากแมกนีเซียม หรือไทเทเนียม ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 2,482 องศาฟาเรนไฮต์FireAde2000ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถ ใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือหลายหลาก และสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ FireAde2000ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย FireService Plusที่เป็นหนึ่งผู้นำในวงการดับเพลิง ที่ช่วยประหยัดงบประมาณ รักษาสภาพแวดล้อม และสามารถรักษาชีวิตให้ปลอดภัยได้
การพิสูจน์ถึงความเป็นเลิศของ FireAde2000
ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา FireAde2000ได้ถูกสาธิตอย่างจริงจังบ่อยครั้ง แสดงถึงความดีเด่นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในคุณสมบัติที่ลดอุณหภูมิ  หยุดเพลิงปะทุซ้ำ ได้นำไปใช้ดับเพลิงบ่อน้ำมันที่คูเวตในสงครามอ่าวเปอร์เซีย และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ FireAde2000สามารถขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ของไฟได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว สามารถควบคุมเปลวไฟ และหยุดยั้งการปะทุซ้ำ ได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น จากการสาธิตการใช้ FireAde2000ได้พิสูจน์ถึงความเป็นเลิศในการดับไฟที่เกิดจากน้ำมันเบนซินที่เผาไหม้รถยนต์ ยาง และวัสดุอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและถาวร FireAde2000ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นตลอดมา ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ใช้ในวงการรถแข่ง โรงกลั่นน้ำมัน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
คุณสมบัติพิเศษของน้ำยา FireAde2000  
 1. สามารถดับไฟ Class A, B, C, D และ K ได้
 2. สามารถยับยั้งการประทุซ้ำของเพลิงได้อย่างถาวร
 3. สามารถทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว
 4. เมื่อผสมกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ตกตะกอน หรือแยกตัว
 5. ใช้หลักการดับเพลิงโดยซึมเข้าสู่ผิวโมเลกุลของเชื้อเพลิง
 6. สามารถตอบสนองทันทีต่อควันดำเพื่อลดสารพิษ และช่วยให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้น
 7. ไม่กัดกร่อนหรือทำลายพื้นผิววัสดุหรือภาชนะที่น้ำยาสัมผัสโดน
 8. จุลชีพสามารถย่อยสลายได้ 100% ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 9. สามารถลดสารพิษ และไอระเหยของไฟ Class B ได้ดี
 10. ไม่จำกัดอายุการใช้งานของสารดับเพลิง แม้จะผสมกับน้ำแล้วก็ตาม
 11. ได้การรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงจากสถาบัน UL และ ULC
 12. ได้รับการรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุด (WGK1/TUV)
 13. มีใบรับรองจากผู้ผลิตว่าสารดับเพลิงใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เสื่อมคุณภาพ

สนใจสินค้า สามารถติดต่อเบอร์  02-551-4427-9 

Hotline :  086-085-1288

Email : sm@firewinner.com , sale@firewinner.com ,

sale01@firewinner.com sale02@firewinner.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ถังดับเพลิงชนิด FireAde2000 Automatic/ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ Water mist”

Your email address will not be published. Required fields are marked *