การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

การป้องกันอัคคีภัย ไฟ หรือ การเผาไหม้ จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ เชื้อเพลิง ความร้อน และ อากาศ มารวมตัวกัน